Trường Th số 1 Quảng Phúc và trường TH số 2 Quảng Văn giao lưu, gặp gỡ đầu xuân.

Tháng Ba 1, 2018 10:20 sáng

      Sau buổi gặp mặt đầu năm sau khi trở lại trường Lãnh đạo trường sở tại Văn 2 đã có nhã ý mời anh em hội đồng sư phạm trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc gioa lưu gặp gỡ năm. Lãnh đạo trường bạn cũng đã có mong muốn được đến với trường Văn 2 để giao lưu, học hỏi và cả hai trường có một buổi gặp mặt ấm áp, thắm tình đồng nghiệp đầu xuân.

27973464_1084003128407517_3068003633205113030_n

28276805_1084003201740843_3371056272957366230_n

28279012_1084632591677904_7039691192873857933_n

27544629_1084003231740840_3262460992751909593_n

28279192_1084003205074176_578604309919536077_n

28166568_148273145841691_6248590715312563189_n

28168789_148273142508358_1873748806434315593_n