PHÂN CÔNG TRƯC BÃO SỐ 5 CỦA TRƯỜNG.

Tháng Chín 17, 2020 9:25 chiều

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG VĂN

Chủ động ứng phó, phòng chống bão số 5

        Thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh ngày 17/9/2020 vê việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5; Công điện số 05/CĐ-SGD ĐT ngày 17/5/2020 của Sở GD ĐT; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND thị xã Ba Đồn; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 17/9/2020 của UBND xã Quảng Văn về triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 5.

        Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 có tên gọi Quốc tế (Noul). Ban phòng chống Bão lụt, thiên tai và biến đổi khí hậu trường TH SỐ 2 Quảng Văn đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Phương Nhạn- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng- trưởng ban phòng chống bão lũ, triển khai một số biện pháp trước mắt để phòng chống bão số 5, cụ thể:

         Thông qua đài truyền thanh xã thông báo cho học sinh nghĩ học, phân công cán bộ giáo viên theo nhóm dưới sự chỉ đạo của các đồng chí nhóm trưởng tiến hành cắt tỉa, chặt các cành cây cao. Dựng chống các cây mới trồng, thu xếp tháo dỡ các biển hiệu, khẩu hiệu, pa no áp phích trang trí ngoài trời. Đống và chốt, buộc giằng hệ thống cửa sổ, cửa chính của các dãy nhà, di dời các tài sản, tài liệu hồ sơ có nguy cơ ngập úng từ tầng 1 lên tầng hai nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão đến mức thấp nhất

        Phân công trực và thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình của bão, giữ liên lạc với Ban phòng chống bão lũ của Phòng GD&ĐT, Ban phòng chống bão lũ của UBND xã Quảng Văn để nhận sự chỉ đạo trực tiếp qua đó triển khai các biện pháp kịp thời.

        Đến 17 giờ cùng ngày công tác phòng, chống bão số 5 cơ bản đã thực hiện tốt các nội dung đã triển khai. Dự kiến sau bão nhà trường huy động CB-GV-NV, Phụ huynh và học sinh khắc phục nhanh nhất hậu quả của bão để việc dạy học sớm trở lại bình thường./.

 

                                                                                                               Đinh Thị Phương Nhạn

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN

TRƯỜNG TH SỐ 2 Q VĂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Văn , ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

PHÂN CÔNG TRỰC

Phòng, chống cơn bão số 5 

STT Họ và tên Chức vụ Giữ nhiệm vụ Điện thoại
01 Nguyễn Thị Lài P. Hiệu trưởng Phó trưởng ban 0829622006
02 Cao Xuân Hữu Tổ Phó Tổ 4+5 Thành viên 0888357300
03 Trần Văn Đức Giáo viên Thành viên 0973839280
04 Dương Thanh Long Giáo viên Thành viên 0947403431
05 Hoàng Quang Bảo vệ Thành viên 0984508457

Danh sách gồm có: 05 người

 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       TRƯỞNG BAN PC BÃO LŨ

                                                                                                            (đã ký)                 

                                                                                              Đinh Thị Phương Nhạn