Kế hoạch tuần 35 của nhân viên kế toán – văn phòng.

Tháng Tư 20, 2017 4:55 chiều

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                           LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG VĂN                             Từ ngày 17/04 đến ngày 22/04/2017

                                                                                                  NHÂN VIÊN KẾ TOÁN – VĂN PHÒNG

THỨ/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ghi chú
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

17/04/2017

 

– Đi ngân hàng, kho bạc chuyển lương

– Nộp báo cáo thăng hạng tại phòng giáo dục phòng nội vụ

– Làm việc tại trường

– Nhận và xử lý công văn đến

– Làm việc tại trường

– Nhận và xử lý công văn đến

– Làm hồ sơ nâng lương cho đ/c Hồng

 

 
Thứ 3

 18/04/2017

 

– Vệ sinh

– Làm việc tại trường

– Nhận và xử lý công văn đến

– Nộp hồ sơ nâng lương tại PGD

– Làm việc tại trường

– Nhận và xử lý công văn đến

– Vào chứng từ sổ sách

 
Thứ 4

 19/04/2017

 

– Vệ sinh

– Làm việc tại trường

– Nhận và xử lý công văn đến

– Vào chứng từ sổ sách

– Làm việc tại trường

– Nhận và xử lý công văn đến

– Vào chứng từ sổ sách

 
Thứ 5

 20/04/2017

 

– Vệ sinh

– Làm việc tại trường

– Nhận và xử lý công văn đến

– Nhận quyết định chuyển trường của đ/c Tuyết

– Nộp Hồ sơ tại bảo hiểm

– Nộp báo cáo tại phòng giáo dục

– Làm việc tại trường

– Sinh hoạt tổ văn phòng

– Nhận và xử lý công văn đến

– Vào chứng từ sổ sách

– Làm giấy thôi trả lương cho đ/c Tuyết

– Kiểm tra, bàn giao hồ sơ cho đ/c Tuyết

 

 
Thứ 6

21/04/2017

 

– Vệ sinh

– Làm việc tại trường

– Nhận và xử lý công văn đến

– Báo tăng giám bảo hiểm

– Nộp Hồ sơ tại bảo hiểm

– Nộp báo cáo tại phòng giáo dục

– Nộp quỹ đội tại Thị đoàn

– Vào chứng từ sổ sách

– Làm việc tại trường

– Nhận và xử lý công văn đến

– Vào chứng từ sổ sách

– Giao ban

 

 
Thứ 7

15/04/2017

 

     

                                        

   HIỆU TRƯỞNG                                                                NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCH

 

Đinh Thị Phương Nhạn                                                                     Võ Thị Hoài