KẾ HOẠCH TUẦN 34 NHÂN VIÊN THƯ VIỆN-THIẾT BỊ

Tháng Tư 20, 2017 4:26 chiều

  PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                                 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG VĂN                                     Từ ngày 10/04 đến ngày 15/04/2017

                                                                                                          NHÂN VIÊN THƯ VIỆN – THIẾT BỊ

THỨ/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ghi chú
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 210/04/2017 – Chào cờ, giíi thiÖu s¸ch– Phục vụ GV và học sinh mượn tài liệu – Làm việc tại trường– Phục vụ GV và học sinh mượn tài liệu  
Thứ 311/04/2017 – Làm việc tại trường– Phục vụ GV và học sinh mượn tài liệu – Làm việc tại trường  
Thứ 412/04/2017 – Làm việc tại trường– Phục vụ GV và học sinh mượn tài liệu – Làm việc tại trường– Phục vụ GV và học sinh mượn tài liệu  
Thứ 513/04/2017 – Làm việc tại trường– Phục vụ GV và học sinh mượn tài liệu – Làm việc tại trường-Trang trí thư viện thân thiện  
Thứ 614/04/2017 – Làm việc tại trường– Cập nhật tài liệu vào phần mềm quản lý TV – Làm việc tại trường– Phục vụ bạn đọc, giao ban tuần  
Thứ 715/04/2017      

 

        HIỆU TRƯỞNG                                                             NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCH

 

 

     Đinh Thị Phương Nhạn                                                                  Cao Thị Nhàn