Kế hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc covid – 19 trong trường học

Tháng Năm 13, 2020 7:28 sáng

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG VĂN                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

VÀ XỬ TRÍ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ MẮC COVID – 19 TRONG TRƯỜNG HỌC 

       Thực hiện công văn số 823 / SGDĐT- Ctr TH ngày 27/04/2020 của của UBND tỉnh về thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, Công văn số 41/ PGDĐT ngày 28/4/ 2020 của Phòng GD&ĐT về thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, trường TH số 2 Quảng Văn xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học như sau.

          I. Mục đích, yêu cầu

          – Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống dịch Covid 19.

          – Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức, kĩ năng phòng, chống dịch Covid  nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác phòng, chống dịch Covid.  

          – Chung tay đẩy lùi dịch bệnh, tiến tới ổn định mọi hoạt động của nhà trường nói riêng, của xã hội nói chung.

          II. Nội dung và các biện pháp thực hiện

          1. Công tác chỉ đạo, triển khai

          Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công văn số 41/ PGDĐT ngày 28/4/ 2020 của Phòng GD&ĐT về thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, công văn số 517/UBND ngày 26 tháng 4 năm 2020 của UBND thị xã Ba Đồn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, công văn số 823/SGDĐT-CTrTT ngày 27/4/2020 về thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh;  

          2. Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống dịch Covid-19

          2.1. Thông báo cho học sinh đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.

          2.2. Triển khai thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại

          2.2.1. Chuẩn bị của nhà trường trước khi học sinh đi học trở lại

                  – Thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp.

               – Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng….; độ giãn cách và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường khi đi học trở lại.

                 – Tập huấn và phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học.

                – Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định của Bộ GDĐT phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo chương trình giảm tải, sử dụng chiều thứ 4 để tổ chức ôn tập 2 môn Toán, TV cho học sinh.

             2 2.2. Khi học sinh đi học trở lại

                –  Trước khi học sinh đến trường:

                 + Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

               + Gia đình kiểm tra thân nhiệt cho học sinh; học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường tự đo thân nhiệt trước khi đến trường.

               + Nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, cơ sở giáo dục, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị.

                + Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường, giờ ra chơi.

                – Khi học sinh đến trường:

               + Thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, nhân viên trước khi vào lớp; Hướng dẫn và cho học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

              + Không cho phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trong trường. Nhà trường bố trí người đón và giao nhận trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại cổng trường và quản lý chặt chẽ người vào, ra nhà trường.

              + Theo dõi, kiểm tra, thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học; Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở trẻ mầm non, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đeo khẩu trang đúng cách, giãn khoảng cách hợp lý trong và ngoài lớp học, phòng làm việc; không bố trí ngồi đối diện nhau; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý.

         + Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang, phương tiện đưa đón học sinh theo quy định.

         + Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

         – Kết thúc mỗi buổi học:

          + Thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà.

        + Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

        3. Thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường để kịp thời xử trí và báo cáo.

       4. Kịp thời báo cáo tình hình học sinh trong hai tuần đầu đi học trở lại, trước 15h hằng ngày và báo cáo kịp thời các tình huống đột xuất về Phòng GDĐT.

III. Tổ chức thực hiện

Nhà trường

          – Thành lập Ban phòng chống dịch Covid-19

          – Chỉ đạo thực hiện các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

          – Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống dịch Covid-19

          – Thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp.

        – Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng….; Thực hiện các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường khi đi học trở lại.

       – Tập huấn và phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học.

         – Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định của Bộ GDĐT phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường

          2. Giáo viên, nhân viên

         – CBGVNV nghiêm túc thực hiện kế hoạch và có trách nhiệm thống kê, báo cáo kết quả công tác phòng chống Covid-19 theo quy định

         3. Học sinh

          – Thực hiện những hướng dẫn của giáo viên: Đeo khẩu trang khi ra ngoài, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, tránh tiếp xúc gần với mọi người.   

Nơi nhận                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

CBGVNV trường;

Lưu vp;

                                                                                                                                              Đinh Thị Phương Nhạn