KẾ HOẠCH TUẦN 34 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN – VĂN PHÒNG

Tháng Tư 18, 2017 10:16 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                          LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG VĂN                            Từ ngày 10/04 đến ngày 15/04/2017

                                                                                                  NHÂN VIÊN KẾ TOÁN – VĂN PHÒNG

THỨ/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ghi chú
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 210/04/2017  – Đi ngân hàng, kho bạc chuyển lương– Nộp báo cáo thăng hạng tại phòng giáo dục phòng nội vụ– Làm việc tại trường

– Nhận và xử lý công văn đến

– Làm việc tại trường– Nhận và xử lý công văn đến– Làm hồ sơ nâng lương cho đ/c Hồng

 

Thứ 3 11/04/2017  – Vệ sinh– Làm việc tại trường– Nhận và xử lý công văn đến– Nộp hồ sơ nâng lương tại PGD – Làm việc tại trường– Nhận và xử lý công văn đến– Vào chứng từ sổ sách
Thứ 4 12/04/2017  – Vệ sinh– Làm việc tại trường– Nhận và xử lý công văn đến– Vào chứng từ sổ sách – Làm việc tại trường– Nhận và xử lý công văn đến– Vào chứng từ sổ sách
Thứ 5 13/04/2017  – Vệ sinh– Làm việc tại trường– Nhận và xử lý công văn đến– Nhận quyết định chuyển trường của đ/c Tuyết– Nộp Hồ sơ tại bảo hiểm

– Nộp báo cáo tại phòng giáo dục

– Làm việc tại trường– Sinh hoạt tổ văn phòng– Nhận và xử lý công văn đến

– Vào chứng từ sổ sách

– Làm giấy thôi trả lương cho đ/c Tuyết

– Kiểm tra, bàn giao hồ sơ cho đ/c Tuyết

 

Thứ 614/04/2017  – Vệ sinh– Làm việc tại trường– Nhận và xử lý công văn đến– Báo tăng giám bảo hiểm– Nộp Hồ sơ tại bảo hiểm

– Nộp báo cáo tại phòng giáo dục

– Nộp quỹ đội tại Thị đoàn

– Vào chứng từ sổ sách

– Làm việc tại trường– Nhận và xử lý công văn đến– Vào chứng từ sổ sách

– Giao ban

 

Thứ 715/04/2017     

         HIỆU TRƯỞNG                                                 NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCH

 

 

 

 

  Đinh Thị Phương Nhạn                                                           Võ Thị Hoài