Liên hệ

Trường tiểu học

Địa chỉ: Thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Người phát ngôn: Đinh Thị Phương Nhạn  – Chức vụ: Hiệu Trưởng 
Điện thoại:   – Email: